dijous, 30 de desembre del 2010

La pròxima lectura


No heu desitjat mai tenir un físic diferent? Això li passa a Joan quan, l'últim dia del curs en l'institut, intenta per tots els mitjans dir-li a una companya de classe que l'estima. Tan difícil li resulta que necessitarà l'ajuda d'una fada molt particular per a fer que confie en ell mateix i que es mostre tal com és.


Autor: Carles Alberola i Roberto Garcia.
Il·lustracions: Enric Solbes.
Introducció i propostes d’escenificació: Grup Abanico (Belén Franco, Víctor Latorre, Francesc J. López, Mario Máñez i Pilar Martínez).
Edicions Bromera / Alzira, 1998.
Col·lecció: «MICALET TEATRE», núm. 13.
Format: 20,5×13 cm, 144 pàgs.

dimecres, 29 de desembre del 2010

Una proposta nadalenca

Durant aquests dies de vacances us propose una activitat divertida que permet aprendre valencià al mateix temps que repasseu el vostre nivell d'anglés. Es tracta de Digital dialects, una eina per treballar el lèxic. Hi trobareu vocabulari sobre colors, roba, menjar, animals, etc.


També podeu fer aquest exercici d'omplir buits amb la cançó "Pau" del grup Els Pets.


dimecres, 22 de desembre del 2010

dissabte, 27 de novembre del 2010

L'examen s'acosta i cal estudiar


1. Encercla els diftongs de les paraules següents i classifica'ls en dos grups segons que siguen creixents o decreixents.


boina, quadre, actriu, esglai, esclau, brou, quota, hereu, ungüent, guardabosc

Paraules amb diftong creixent: _____________________________________________

Paraules amb diftong decreixent: ___________________________________________

2. Accentua, si cal, aquestes paraules i després classifica-les en agudes, planes i esdrúixoles.

metode, anorexia, mi, sud-africa, propia, allo, Italia, reptil, feliçment, comic, arros, monoleg

Agudes: ____________________________
Planes: _____________________________
Esdrúixoles: _________________________

3. Completa aquestes oracions amb les paraules següents: aparell / aparat.

a) Va organitzar una festa molt senzilla, sense luxe ni __________

b) Miquel no s’entén amb els ___________ elèctrics.

c) El meu oncle té problemes en l’__________ circulatori.

d) Irene i Marta volen preparar un dinar amb tot l’__________ possible.

4. Indica en quin grau es troba l’adjectiu en aquestes oracions:


a) Ma mare és la més jove de les seues amigues

b) Miquel és tan ràpid com jo.

c) La meua gata és negra.

d) Irene és divertidíssima.


5. Substitueix les xifres pels determinants cardinals i ordinals corresponents:


a) Fan (4) ___________ excursions a l'any; la (3a) ___________ sempre és més divertida que la (2a) ____________.

b) En (5é) ___________ va suspendre (8) ___________ assignatures, però en la (4a) ___________ avaluació les aprovà totes.

c) La classe de (2n) ___________, sempre que guanyen (2) ___________ medalles, fan el (1r) ___________ i el (3r) ___________ lloc en les classificacions.

6. Escriu conte, comte o compte on pertoque:


a) M’agradava molt el ......................... que sempre m’explicava el meu iaio.

b) Quan vam acabar de sopar al restaurant, vam demanar el .........................

c) El ....................... de Montecristo és el títol d’una novel·la.

7. Classifica els adjectius segons el grau en què estiguen expressats.


problemes grandíssims, explicació clara, avió supersònic, edifici alt, institut molt gran, taula verda, carrer més net que una patena, casa tan alta com un campanar

a) grau positiu: ...........................................................................................................

b) grau comparatiu: ...................................................................................................

c) grau superlatiu: .....................................................................................................

8. Forma l’antònim de les paraules entre parèntesis afegint els prefixos in-, im- il-, des- i anti-.


a) El camí estava ........................... (transitable) a causa de les pluges.

b) Faig servir el microones per a ......................... (congelar) aliments.

c) Andreu pensa que Joan és un home .......................... (madur).

d) Em sembla ...................... (lògica) la resposta que has donat.

e) Pintaré la paret amb un producte .............................. (humitat).
9. Posa accent o dièresi en aquelles paraules que en necessiten.agraim, paisos, gratuita, increible, reull, cafeina, suissa, produia, quasi, ensaimada, llengues, unguent, pasqua, pujariem, egoisme, pingui, questio, continuitat, peuc, atribuiem


10. Escriu guionet quan calga en aquestes paraules compostes.


sudamericà
parasol
setcents
paraxocs
xinoxano
sordmut
vintiset
Vilareal
esclatasangs
furgadents

divendres, 22 d’octubre del 2010

El gènere dels substantius


1. Relacioneu les següents definicions amb el substantiu corresponent.

el pols, un full, el dubte, els afores, el front, un deute, el fi, un costum, un llum, un planeta, un compte, els llegums, un vall, el son, un corrent, un avantatge

• Un _____________ és un tros de paper rectangular.
• Un _____________ és un hàbit, una acció que repetim regularment.
• El _____________ és l’estat d’esperit de qui no sap amb quina de dues o més opcions quedar-se.
• El _____________és l’expansió i la contracció arterials.
• Un _____________ és qualsevol estri que servisca per a il•luminar.
• Un _____________ és allò que ens dóna facilitat per a gaudir d’un estat superior.
• Un _____________ és cadascun dels astres opacs que giren al voltant del Sol.
• Els _____________ són els voltants d’una població.
• Un _____________ és un conjunt de sumes per a rebre o pagar.
• Un _____________ és una excavació longitudinal que envolta una fortificació.
• El _____________ és la part superior de la cara compresa entre els dos polsos.
• Els _____________ són fruits de l’horta, com ara els pésols, els fesols, els cigrons...
• El _____________ és l’acte de dormir.
• Un _____________ és una suma que hom ha de pagar a un altre.
• Un _____________ és una massa de líquid que es mou contínuament en una certa direcció.
• El _____________ d’una acció és l’objectiu que persegueix aquesta.

2. Ompliu els espais buits de les frases següents amb el mot adequat, que heu de triar entre els que us proposem. Seguidament classifiqueu-los segons que siguen de gènere MASCULÍ o FEMENÍ.

tallarines, cataplasma, ràtio, síncope, vodka, estratagema, esplendor, aroma, imperdible, potingues, síndrome

• S'adreçaria a Josep i li somriuria per tal d'accentuar la seua indiferència envers Joan, heus ací el seu ___________.
• La __________, en medicina, és una pèrdua sobtada de la consciència.
• Li encantava aquella __________ de café acabat de fer.
• L'esdeveniment va ser poc lluït, va tindre molt poca __________.
• Perquè no et caiguen els tirants, posa't una __________.
• Oblideu-vos d'aquestes __________ i apliqueu-vos un __________ que hi retinga l'escalfor humida.
• La __________ és una beguda feta de most de creïlla, ségol... i les ___________ són tiretes de pasta de farina.
• Estudia la _________ de creixement de l'empresa.
• La SIDA és la __________ d'immunodeficiència adquirida.

Observeu i completeu:

Tots aquests mots presenten identitat ortogràfica amb els corresponents castellans, però són de gènere diferent. Així, en valencià

 SÓN MASCULINS: _____________________________________
 SÓN FEMENINS:____________________________________________

3. Corregiu les oracions següents.

• Durant una bona temporada va estar alimentant-se de fruits secs.
• Els incisius estan situats en la part anterior de cada mandíbula.
• El psicoànalisi és un mètode d’exploració de l’inconscient amb fins terapèutics.
• En aquest restaurant ens han servit uns tallarins exquisits.
• Les bactèries són uns microorganismes que es desenvolupen en qualsevol medi.
• Van baixar al fons del mar amb una escafandre.
• Els lladres ordiren una estratagema per despistar la policia.
• A les afores de la ciutat hi ha els suburbis.
• Si no fa res les termites destrossaran el bosc.

dijous, 21 d’octubre del 2010

Ortografia


Per aquells que voleu reforçar l'ortografia, us recomane el quadern Ortografia I de l'editorial Tàndem.

Aquest quadern forma part de la Col·lecció "Pràctiques de Llengua", un material que és, alhora, llibre de treball i de consulta. Cada quadern consta de un bloc d'activitats i d'un resum teòric que sintetitza els diferents conceptes treballats, així com les solucions que permeten el treball autònom i l'autocorrecció.

Ortografia I
Autores: Montse Ferrer i Gemma Lluch
Núm. col·lecció: 2
Núm. pàgines: 80
Sinopsi: L'aprenentatge de l'ús de les grafies relacionat amb els altres aspectes de la llengua: ortografia dels temps verbals, dels plurals, de les paraules derivades...

dimecres, 13 d’octubre del 2010

Repassem abans de l'examen


 • Classifica cada parella de paraules segons el tipus de rima: vesprada/estimada, primavera/tendresa, glòria/victòria, música/única, alegria/fantasia, ànima/àguila, enamorat/destrossat, sincer/primer, sorpresa/floreta, tela/terra.
  • Rima consonant: ________________________________________________
  • Rima assonant: _________________________________________________
 • Completa aquestes oracions amb les expressions: abans, avanç o avant.
  • a) Passeu .................., estàvem esperant-vos.
  • b) ................... de setembre ja ens ofereixen l’................... de la moda tardor-hivern.
  • c) Has de fixar-te bé ...................... de contestar.
  • d) Ens han facilitat un ..................... del resultat electoral.
 • Separa en síl·labes aquestes paraules que contenen dígrafs: goril·la, butlletí, carabassa, llenya, ètnic, guitarra, imatge, addicte, despatxar, bresquilla.
 • Completa amb enunciatives, interrogatives, dubitatives, exclamatives, imperatives i desideratives aquestes definicions. Les oracions, segons l’actitud del parlant, poden ser:
  • a) ___________________: pregunten alguna cosa.
  • b) ___________________: expressen un dubte.
  • c) ___________________: expressen ordres o precs.
  • d) ___________________: informen sobre un fet.
  • e) ___________________: expressen sentiments i emocions diverses (alegria, tristesa, sorpresa...).
  • f) ____________________: expressen un desig.
 • Digues de quin tipus són les oracions següents:
  • a) Compra’m arròs!
  • b) He llegit Pànic a Vancouver.
  • c) Potser aprovaré el curs.
  • d) Espere que t’agrade!
  • e) Vindràs a l’excursió?
  • f) No tinc son.
  • g) Amb qui vols parlar?
  • h) Ajuda’m, per favor!
  • i) Que la sort us acompanye!
  • j) Els alumnes d’ESO estudien música.
 • Ordena alfabèticament els grups de paraules següents:
  • a) cavall / egua / conill / pollastre / gos / porc / vaca / ànec / cabra / ovella
  _______________________________________________________
  • b) cama / cendra / ciri / cràter / cridar / caragol / clauer / cullera / covard / club
  _______________________________________________________
 • Defineix el conceptes següents:
 • Auca: ________________________________________________
  Poesia: _______________________________________________
  Teatre: _______________________________________________
  Narrativa: _____________________________________________
 • Defineix els següents conceptes i posa’n exemples.
 • Lexema: __________________________________________
  Prefix: ____________________________________________
  Sufix: _____________________________________________
 • Assenyala quin nivell de llengua s’utilitza en aquestes situacions: culte o col·loquial.
  • Noticiari de ràdio i televisió.
  • Conversa entre els membres d’una família.
  • Comentaris entre amics sobre un partit de bàsquet.
  • Comentaris sobre una lectura durant la classe de llengua.
  • Discurs inaugural d’un alcalde.

dissabte, 2 d’octubre del 2010

B o V ?Podeu fer aquesta activitat d'omplir buits per practicar les normes de la B i la V. I també podeu aventurar-vos amb aquest altre exercici.

Abans, però, recordeu les regles d’ortografia treballades al llibre:

- Pretèrit imperfet -ava.
- Paraules acabades en -u que canvien a v. Exemple: neu > nevar.
- Paraules acabades en -p que canvien a b . Exemple: llop > lloba.

Si en voleu saber més sobre l'ús de la B i la V, podeu llegir Ruaix.

divendres, 17 de setembre del 2010

La volta al món en 80 dies


Com ja sabeu, la primera lectura d'aquest curs és La volta al món en 80 dies de Jules Verne. Heu de llegir l'adaptació de Juli Disla publicada per l'editorial Bromera.

Doncs bé, ací teniu algunes propostes per treballar la lectura. En aquesta pàgina trobareu diferents apartats: qui l'ha escrit?, abans de llegir, mentre llegeixes i després de llegir. La realització d'aquestes activitats us ajudarà a entendre millor la lectura proposada, així com també a preparar més bé el control del llibre de lectura que farem pròximament.

Podeu començar per emplenar la següent fitxa.

FITXA DE LECTURA

TÍTOL DE L’OBRA: .............................................................................

AUTOR: ...............................................................................................

DIBUIXOS DE: .....................................................................................

EDITORIAL: .....................................................................................

COL·LECCIÓ: ................................................................ NÚM.: ..........

dijous, 9 de setembre del 2010

Comença una nova etapa


D'ací no res comença un nou curs... Espere que inicieu amb il·lusió el vostre viatge per la secundària que us portarà molt lluny, tan lluny com vulgueu, en el vostre caminar pel món, en el vostre aprenentatge de la vida.

Aquest curs treballarem amb els llibres de Valencià. Llengua i literatura de l'editorial Bromera.

Si heu sigut una mica curiosos, haureu observat que en la primera unitat es treballa l'auca. Però, sabeu què és una auca? Busqueu informació sobre aquest tipus de text: estructura, característiques, etc. Podeu visitar també La paret de les auques.

dijous, 24 de juny del 2010

Treball d'estiu

Aquestes vacances et proposem...
 • Si NO has aprovat l'assignatura de Valencià: hauràs de fer els següents deures obligatoris, que poden arribar a avaluar-se fins al 30% de la nota de setembre, si estan ben treballats.
  • Ferrer, Montserrat i López, Ximo: Reforç de llengua. Ed. Castellnou.
  • Calaix 1. Ed. Bromera.
 • Si has aprovat l'assignatura de Valencià, però vols reforçar la matèria durant l’estiu també pots fer les activitats de qualsevol dels dos llibres esmentats anteriorment o bé completar totes les activitats que ofereix aquest bloc.

A continuació, et suggerim també uns temes de redacció perquè millores la teua escriptura:

1. Un dels millors dies de l’estiu.
2. Què passaria si en despertar-me hagueren passat vint anys?
3. Descripció del meu lloc preferit.
4. Escriu una carta al director del centre explicant-li el que t’agradaria millorar a l’institut.
5. Fitxa policial de tu mateix (inventada, és clar).
6. Inventa una història de ficció: El meu viatge al país dels hòmens ganduls.

Finalment, et cal llegir, com a mínim, un llibre obligatori. Ací tens algunes suggerències:

1. GREGORI, Josep: Invasió. Col·lecció El Micalet Galàctic. Ed. Bromera.
2. GISBERT, Francesc: Misteris S.L. Ed. Bromera.
3. GISBERT, Francesc: Les històries estranyes. Col·lecció El Micalet Galàctic. Ed. Bromera.
4. PLA, Joan: La vida secreta de Marta. Ed. Tabarca.

dijous, 10 de juny del 2010

"Boig per tu"

"Boig per tu" del grup Sau.


A la terra humida escric
nena estic boig per tu,
em passo els dies
esperant la nit.

Com et puc estimar
si de mi estàs tan lluny;
servil i acabat
boig per tu.

Sé molt bé que des d'aquest bar
jo no puc arribar on ets tu,
però dins la meva copa veig
reflexada la teva llum, me la beuré;
servil i acabat, boig per tu.

Quan no hi siguis al matí,
les llàgrimes es perdran
entre la pluja
que caurà avui.

Em quedaré atrapat
ebri d'aquesta llum
servil i acabat
boig per tu.

Sé molt bé que des d'aquest bar
jo no puc arribar on ets tu,
però dins la meva copa veig
reflexada la teva llum, me la beuré;
servil i acabat boig per tu.
La cançó "Boig per tu" cantada per Sau i Luz Casal en el Concert de Mitjanit de l'any 1992.
"Es por ti" de Luz Casal. Una versió de la cançó de Sau en castellà.

Escribo una y otra vez

No puedo vivir sin ti
Me paso los días
Esperándote

Cómo te puedo amar
Si lejos de mí estás
Si yo estoy loca
Es por ti

Sé muy bien que desde este lugar
Yo no llego a donde estás tú
Y aunque dentro de mi copa está
Reflejada tu fría luz
La beberé
Servil y acabada
Es por ti

Sin ti el amanecer
En lágrimas nacerá
Mojando la lluvia
Que caerá sin fin

Y tú me atraparás
Con esa blanca luz
Si yo estoy loca
Es por ti

Sé muy bien que desde este lugar
Yo no llego a donde estás tú
Y aunque dentro de mi copa está
Reflejada tu fría luz
La beberé
Servil y acabada
Es por ti

Y si estoy loca
Es por ti

Es por ti

Es por ti
I, fins i tot, la cançó en un concert d'OT a Barcelona.

divendres, 4 de juny del 2010

Els còmics


  

dimarts, 18 de maig del 2010

Repassem per a l'examen

Tema 6
1. Completa les oracions següents sobre el còmic.

El còmic és una ______________ que conta una història combinant dibuixos i textos escrits. Les ______________ són cada un dels dibuixos emmarcats que representen un instant de la història. Dins de les vinyetes apareixen les paraules que diuen els personatges en uns espais que s’anomenen ______________.

Els còmics es poden classificar: segons el ____________ o gènere narratiu (d’humor, d’aventures, de ciència-ficció, policíacs...), segons el _________________ (____________, juvenils i per a adults) i segons l’objectiu que pretenen aconseguir (narratiu, si conta un fet de l’inici a la fi, i ____________, si informa sobre un tema amb una intenció divulgadora).

L’estructura del còmic és ___________, és a dir, hi ha principi, nucli i final. Els elements s’hi presenten seguint l’ordre ___________________________.

2. Contesta les preguntes que tens a continuació:

a) Què és un ideograma? Posa’n un exemple.
b) Què són les línies cinètiques?
c) Què és una onomatopeia? Posa'n un exemple.

3. Completa les oracions següents amb un adverbi i una locució adverbial de la classe indicada entre parèntesis:
a) Vine (de temps) ______________________________ a ma casa.
b) Corre (de quantitat) ____________________________ per la pista.
c) Escriu (de manera) ______________________________l’exercici.
d) Caminem (de lloc) ______________________________ del recinte.
e) ________________ (d’afirmació) tens tota la raó.
f) _________________ (de negació) estic disposada a suportar eixes bromes.

4. Completa les oracions amb la contracció adient o amb preposició i article:
a) Encara no han vingut ___________ cine.
b) Amics ___________ ànima.
c) Sovint, escric cartes ___________ iaios.
d) He deixat la bicicleta ___________ garatge.
e) Viatge ____________ Lluna.
f) Han repartit la publicitat _________ carrers _________ poble.
g) Pugeu ___________ segon pis.
h) L clau ____________ hotel.
i) Un creuer ___________ Mediterrània.

5. Completa aquestes paraules amb x o ix.
e__èrcit, an__ova, e__pulsar, te__it, __úquer, ba__, a__eta,
co__í, pe__

6. Classifica aquestes paraules en homògrafes i homòfones.
vens-véns-venç / dit-dit / déu-deu / net-nét / porta-porta / sol-sòl / massa-maça / cara-cara / set-set / cessió-sessió

Homògrafes: ___________________________________________________________
Homòfones: ____________________________________________________________

7. Escriu en els buits data o dada en la forma que calga:
a) No ho sé; no recorde ara la _________ del descobriment d’Amèrica.
b) Tinc tota la informació necessària en una base de _________ de l’ordinador.
c) El meu germà major i la seua promesa ja han fixat la __________ del casament.
d) Arrepleguem __________ sobre la història del poble.

8. Completa les frases amb mèdic o metge en la forma que pertoque:
a) La clínica ha emés un comunicat ___________ sobre l’estat dels ferits.
b) Qui és el __________ que t’ha receptat aquest xarop?
c) La situació ____________ d’aquest pacient és estable.
d) En l’empresa m’han fet un reconeixement ____________
e) El _________ de guàrdia ha eixit del consultori __________ a les 7 h.

Tema 7
1. Completa amb a o en.
a) Tu també vius ________ Gandia? ______ quin carrer?
b) Farà frescor, ho he escoltat ______ un programa de ràdio.
c) No busques més les tisores, les he deixades ______ aquella taula.
d) Mar treballa ______ la farmàcia del cantó de ma casa.

2. Completa amb l o l•l.
aca __ orat, co__aborar, nove__a, aquare__a, i__ícit, co__ectiu, __àmina, do__ent, i__usió

3. Completa les següents oracions amb:
quan o quant
a) No m’espereu, no sé encara _______ acabaré la faena.
b) _______ pagues al mes per fer natació?
c) ______ passe l’estiu, tornarem a fer passejades per la serra Mariola.
no més o només
d) Vés al forn i compra _________ un pa.
e) Crec que l’examen tindrà __________ de deu preguntes.

4. Uneix aquestes oracions amb conjuncions del tipus que s’indica.
a) Vés-te’n a casa ___________ comence a ploure. (temporal)
b) Han portat les fotos __________ els he dit. (locativa)
c) Compra creïlles________ cebes. (copulativa)
d) S’ha enfadat amb tu ________ li has parlat malament. (causal)
e) Dóna-li records nostres_________ el veus. (condicional)

5. Escriu quatre paraules de cada camp semàntic i digues si són oberts o tancats.
Insectes:
Alumnes de l’aula:
Esports:
Dies de la setmana:

6. Posa coma o punt i coma on calga.
a) David Albelda capità del València va nàixer a la Pobla Llarga.
b) Antoni viu a Xàbia jo a València.
c) La Ribera la Costera la Vall d’Albaida i l’Alcoià són comarques molt poblades.
d) Xicots a la dutxa!
e) Mare, dóna’m diners.

7. Contesta les següents qüestions sobre el conte:
a) Què és un conte?
b) Explica els diferents tipus de personatges que existeixen.

dissabte, 15 de maig del 2010

Acabem el còmic

dilluns, 10 de maig del 2010

Les conjuncions i els adverbis

Les conjuncions són paraules invariables que enllacen elements d’una oració o bé oracions senceres. Això establirà una relació que podrà ser de coordinació (oracions independents) o de subordinació (oracions dependents una de l’altra).

Activitats sobre les conjuncions.

1. Uneix aquestes oracions amb una conjunció coordinant i digues quin tipus de relació s'estableix en cada cas.
 • El tren eixirà a les cinc de Barcelona _____ arribarà a les deu a Saragossa.
 • De vegades somniava un canvi de fortuna _____ no feia res per aconseguir-lo.
 • Podeu llegir una novel·la _____ una antologia de contes, el que vulgueu.
 • No era de vidre, _____ de plàstic.
 • Porteu quatre partits sense guanyar, _____ heu d'entrenar més.
Atenció:
Cal distingir la conjunció adversativa sinó del grup si no. Activitat sobre sinó i si no.

Els adverbis són les paraules que posem al costat del verb quan volem modificar-lo. Certs adverbis no modifiquen el verb sinó l'adjectiu o un altre adverbi. Una característica comuna a tots els adverbis és que no tenen flexió, són invariables.

Activitats sobre els adverbis.

1. Forma l’adverbi corresponent a partir dels següents adjectius:

còmode: __________ necessari: ____________ arbitrari: ___________
trist: _____________ efectiu: ______________ mutu: _____________
just: _____________ obert: ________________ comú: _______________

divendres, 7 de maig del 2010

dimarts, 4 de maig del 2010

Repassem alguns aspectes de la normativa

Digues quina és l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta.

1. Joana passava __________ carrer quan la vaig saludar.
a) per el
b) pel
c) pél
 
2. Les seues propostes __________ idees noves resulten absurdes __________ horroroses.
a) e / u
b) e / o
c) i / o
 
3. El color __________ del cel ha __________ i ha passat a ser gris.
a) blavós / cambiat
b) blavós / canviat
c) blauós / canviat

4. Quina és la paraula que està ben separada sil·làbicament?
a) ar-ros-sar
b) me-tge
c) a-llun-yar

5. Com s'escriu en lletres la quantitat 25.412 monedes?
a) vinticinc mil quatre centes dotze
b) vint-i-cinc mil quatre-centes dotze
c) vint i cinc mil quatre-cents dotze
 
6. Sempre que eixia un programa informàtic nou, el __________.
a) provaba
b) probava
c) provava
 
7. La __________ ha sigut molt beneficiosa.
a) plutja de gener
b) plutja de giner
c) pluja de gener
 
8. Quina és la frase que està ben escrita?
a) Jugant amb la pilota s’ha fet mal a la mà.
b) Jugant amb la pilota sa fet mal a la mà.
c) Jugant amb la pil·lota s’ha fet mal a la ma.
 
9. __________, ja han __________ el supermercat!
a) Josep / ubert
b) Josep / obert
c) Jusep / aubert

10. Has arribat al lloc pel camí més __________.
a) llarq
b) llarc
c) llarg

11. Aquell viatge li feia molta __________ i, per això, estava tan __________.
a) il·lusió / feliç
b) il·lusió / fel·liç
c) ilusió / feliç

12. Eixa __________ és molt __________ trobar-la a l'estiu.
a) erba / abitual
b) herva / havitual
c) herba / habitual
 
13. Els __________ del meu veí són molt __________.
a) gossos / lletjos
b) gossos / lleig
c) gos / lleigs

14. Podeu connectar l'aire __________?
a) encondicionat
b) acondicionat
c) condicionat

15. He de comprar piles per al __________ a distància del televisor.
a) comando
b) comandament
c) mànec

16. Els semàfors regulen el __________ del carrer.
a) tràfic
b) tràfec
c) trànsit

17. Encara recorde la __________ de matemàtiques de la meua escola!
a) mestra
b) majordoma
c) mestressa

18. S'ha de torcar __________ de la taula de ___________.
a) el pols / l'alcaldessa
b) la pols / l'alcaldesa
c) la pols / l'alcaldessa

19. Demà __________ la nit no pense eixir de casa.
a) amb
b) a
c) quan

20. He contractat __________ de vida.
a) una assegurança
b) un segur
c) una assegurada

Aquestes activitats han estan extretes dels exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, concretament del nivell B1, abans conegut com a grau elemental.

dissabte, 1 de maig del 2010

Treball de lectura

Per recuperar la lectura de Les històries estranyes, has de fer aquest treball.

1. Fitxa de lectura.

TÍTOL DE L’OBRA: ..............................................................................
AUTOR: ...............................................................................................
DIBUIXOS: ..........................................................................................
EDICIONS: ..........................................................................................
COL·LECCIÓ: ............................................................... NÚM.: ...........
 
2. Quina és la història que més t’ha agradat? Escriu-ne l’argument.

3. Quina és la història que menys t’ha agradat? Escriu un final diferent perquè siga més del teu gust.

4. En la introducció del llibre, l’autor fa una descripció de la tia Sofia. Copia-la.

5. Ets bon detectiu? Ací et mostrem un paràgraf del llibre del qual han fugit les vocals. Series capaç de reconstruir-lo?
V_m r_c_l_r _n_s p_ss_s, s_g__d_s d_ P__r_t, q__ n_ d__x_v_ d_ gr_ny_r.

6. Saps de qui parlem o et caldrà l’ajuda d’Alícia i la tia Sofia?
Sempre vist una bata blanca i va descalça.
Té sis anys i està molt prima.
Té una mirada suplicant i llastimosa.
Fa tremolar els vidres.
Els seus pares s’han mort.
Es dirigia a França.
Alícia és l’única que l’ajuda.

7. A la història "El fantasma sense nom", quins fantasmes habiten al castell del senyor Mompó?

8. A la història "Sorpresa d’aniversari", quina llegenda popular de la comarca dels Ports s’explica?

9. De quin tipus és el narrador de Les històries estranyes? Extern o intern? Narra les històries en primera o en tercera persona?

10. Personalment, com valores el llibre? El recomanaries als companys i les companyes? Per què?


Per recuperar la lectura de Pànic a Vancouver, has de fer aquest treball.

1. Fitxa de lectura.

TÍTOL DE L'OBRA:............................................................................
AUTOR/A:.............................................................................................
IL·LUSTRADOR/A:.............................................................................
EDICIONS: ..........................................................................................
COL·LECCIÓ:................................................................. Núm.:...........

2. Escriu els cinc principals protagonistes de Pànic a Vancouver. Tria dos personatges que, per les seues característiques, siguen contradictoris i fes-ne la descripció.

3. Pànic a Vancouver és una novel·la típicament policíaca, hi apareixen molts elements que defineixen aquest gènere literari. Assenyala els elements que estimes que són propis de la novel·la policíaca i l'estil d'aquest tipus de narracions:
 • El protagonista sol ser un investigador privat, un policia, un periodista...
 • S'hi investiguen problemes amorosos.
 • No hi abunden els diàlegs, domina la narració.
 • Hi utilitza un llenguatge concís i senzill.
 • Els relats estan ambientats, principalment, a l'època medieval.
 • Hi apareixen elements propis de la ciència-ficció.
 • Trama basada en situacions de corrupció i violència.
 • El llenguatge d'aquestes novel·les és complicat i ple de recursos literaris.
 • Les novel·les estan ambientades en les grans ciutats.
 • Hi utilitza un llenguatge col·loquial i ple d'expressions i frases fetes.
4. Com acaba la història?

5. On viuen Spider i ZZ? Descriu-ho de forma detallada.

6. Què és La Cua de Pa?

7. Què vol dir shuriken? I què significa ZZ?

8. Què passa quan Tom coneix l’inspector Mort?

9. Quin és el regal del Cos de Policia de Vancouver que li porta l’inspector Mort a Tom al final de la història?

10. Personalment, com valores el llibre? El recomanaries als companys i les companyes? Per què?

dimarts, 27 d’abril del 2010

Llibres de lectura

Les històries estranyes.
Autor: Francesc Gisbert.
Il·lustrador: Jesús Huguet.

Alícia i la tia Sofia tornen a l’acció per enfrontar-se a successos ben estranys, amb fantasmes malèvols i personatges d’ultratomba inclosos. Per sort, Sofia, tot i la seua edat, continua sent una investigadora implacable i molt valenta. Ni els fenòmens paranormals la podran detenir!Pànic a Vancouver
Autor: Eric Wilson.
Il·lustradors: Joan Arocas i Richard Row.
Traducció: Àlan Greus.

Tom Austen, un jove aficionat a les històries de detectius, que passa les vacances a Vancouver, coneix casualment un xicot, que resulta ser traficant de drogues. Decideix unir-se a ell per descobrir qui és el cap de l'organització, però no s'imagina el risc que corre en endinsar-se en aquell obscur món.Anem a repassar les lectures per a preparar l'examen.

Pel que fa a Pànic a Vancouver... 
 • Per què creus que el llibre es titula així?
 • Recordes com es diu el protagonista de la història? Podries descriure'l?
 • I qui és Dietmar? I Àngela?
 • Saps què vol dir Skid Road? I shuriken? 
 • Què és La Cua de Pa? I el Club de la Policia?
 • Què significa ZZ?
 • Com acaba la història?
Pel que fa a Les històries estranyes...

 • A la història "Tres calaveres", qui és el capità Aleix i què és El Caragol?
 • En "El fantasma sense nom": on van la tia Sofia i Alícia? qui és el senyor Mompó? quins fantasmes habiten al castell?
 • Qui és l'amic invisible?
 • Per què hi ha una història titulada "Habitació 13"? I què vol dir murigante?
 • A què fa referència "Paisatge nocturn"?
 • Quina llegenda popular s'explica a "Sorpresa d'aniversari"?
 • Sabries dir de quin tipus és el narrador del llibre? Extern o intern?
 • Podries descriure breument els personatges principals del llibre?

dimecres, 21 d’abril del 2010

Verbs

D'entrada, vull recordar-vos que a la barra lateral de l'esquerra teniu un apartat en el qual podeu trobar:
 • Conjugació verbal. Es tracta d'una pàgina en la qual podeu escriure el nom d'un verb i s'obri una nova pàgina amb la conjugació del verb en qüestió.
 • Diccionaris Valencià. Aquest lloc, a més de funcionar com a diccionari en línia de valencià, permet buscar la conjugació de qualsevol verb. Simplement heu de fer la cerca i us apareixerà la conjugació completa del verb sol·licitat.
També teniu diferents llibres que us poden ajudar. Concretament,

  • La flexió verbal d'Enric Valor, publicada per l'editorial Tres i Quatre.
  • Els verbs valencians de Josep Lacreu, publicat per Bromera.


Doncs bé, ara que ja sabeu tot això, busqueu les formes "llegí" i "llisquí".
Ja em direu què heu trobat. Investigueu!

Després de la recerca, podeu dedicar uns minuts a jugar amb els verbs. Aneu a aquest enllaç i seleccioneu l'apartat "Verbs i accions". Hi trobareu quatre activitats per treballar amb el significat dels verbs. També podeu provar amb aquesta altra proposta: La família del verb.

Encara hi ha més activitats possibles! Llegiu aquest text i després reescriviu seguint les instruccions.

El dia del llibre

Amb aquesta il·lustració de Hannah Cumming volem recordar que el 23 d'abril és el dia del llibre.

Però, sabeu quin és l'origen històric de la celebració del 23 d'abril?Un paraigües contra la ignorància: el llibre.
La il·lustració és d'André Letria.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La biblioteca: un espai per a imaginar.
 

LIBRARY from singsfish on Vimeo.

dimarts, 23 de març del 2010

Creeu el vostre còmicPassos a seguir:
 1. Entreu en aquesta pàgina web.
 2. Aneu a la pestanya titulada "Frames" i escolliu el tipus de pàgina que preferiu per a fer el còmic tenint en compte la distribució i el nombre de vinyetes (de 8 a 12).
 3. Ara punxeu a "People" per escollir els personatges de la vostra història.
 4. També podeu fer aparéixer al vostre còmic animals o objectes si punxeu a "Beings" o a "Objects" respectivament.
 5. A més, podeu utilitzar línies cinètiques si aneu a "Shapes".
 6. Finalment, a "Bubbles" podeu triar el tipus de bafarades que utilitzareu.
 7. Una vegada acabat el còmic, aneu a la barra lateral de la dreta per tal de guardar-lo o imprimir-lo.

dijous, 18 de març del 2010

Qualsevol nit...

Com que l'últim dia de classe us va fer gràcia la cançó que escoltàrem, he pensat de posar-vos un vídeo que he trobat.

dimarts, 16 de març del 2010

El còmic

Com vam comentar l'altre dia a classe, la nostra tasca durant els pròxims dies serà l'elaboració d'un còmic, per a la qual cosa haureu de formar grups de dues a quatre persones, pensareu sobre quin tema us agradaria escriure i, finalment, el creareu gràcies a l'ajuda d'un programa informàtic.

Podeu consultar aquestes pàgines per fer-vos una idea sobre què heu de fer i com.
Com es fa un còmic?
Treballem i juguem amb el còmic.

dissabte, 13 de febrer del 2010

dilluns, 25 de gener del 2010

G o J?


G/J

Ací teniu l'enllaç per accedir a un exercici d'omplir forats amb G o J.
I molts més encara... Aventura't amb l'ortografia: G o J.

La g, la j i la x.

dissabte, 23 de gener del 2010

diumenge, 17 de gener del 2010

El gènere i el nombre de les paraules.


El senyor i la senyora paraula.
Jugueu amb el gènere i el nombre de les paraules.