divendres, 22 d’octubre del 2010

El gènere dels substantius


1. Relacioneu les següents definicions amb el substantiu corresponent.

el pols, un full, el dubte, els afores, el front, un deute, el fi, un costum, un llum, un planeta, un compte, els llegums, un vall, el son, un corrent, un avantatge

• Un _____________ és un tros de paper rectangular.
• Un _____________ és un hàbit, una acció que repetim regularment.
• El _____________ és l’estat d’esperit de qui no sap amb quina de dues o més opcions quedar-se.
• El _____________és l’expansió i la contracció arterials.
• Un _____________ és qualsevol estri que servisca per a il•luminar.
• Un _____________ és allò que ens dóna facilitat per a gaudir d’un estat superior.
• Un _____________ és cadascun dels astres opacs que giren al voltant del Sol.
• Els _____________ són els voltants d’una població.
• Un _____________ és un conjunt de sumes per a rebre o pagar.
• Un _____________ és una excavació longitudinal que envolta una fortificació.
• El _____________ és la part superior de la cara compresa entre els dos polsos.
• Els _____________ són fruits de l’horta, com ara els pésols, els fesols, els cigrons...
• El _____________ és l’acte de dormir.
• Un _____________ és una suma que hom ha de pagar a un altre.
• Un _____________ és una massa de líquid que es mou contínuament en una certa direcció.
• El _____________ d’una acció és l’objectiu que persegueix aquesta.

2. Ompliu els espais buits de les frases següents amb el mot adequat, que heu de triar entre els que us proposem. Seguidament classifiqueu-los segons que siguen de gènere MASCULÍ o FEMENÍ.

tallarines, cataplasma, ràtio, síncope, vodka, estratagema, esplendor, aroma, imperdible, potingues, síndrome

• S'adreçaria a Josep i li somriuria per tal d'accentuar la seua indiferència envers Joan, heus ací el seu ___________.
• La __________, en medicina, és una pèrdua sobtada de la consciència.
• Li encantava aquella __________ de café acabat de fer.
• L'esdeveniment va ser poc lluït, va tindre molt poca __________.
• Perquè no et caiguen els tirants, posa't una __________.
• Oblideu-vos d'aquestes __________ i apliqueu-vos un __________ que hi retinga l'escalfor humida.
• La __________ és una beguda feta de most de creïlla, ségol... i les ___________ són tiretes de pasta de farina.
• Estudia la _________ de creixement de l'empresa.
• La SIDA és la __________ d'immunodeficiència adquirida.

Observeu i completeu:

Tots aquests mots presenten identitat ortogràfica amb els corresponents castellans, però són de gènere diferent. Així, en valencià

 SÓN MASCULINS: _____________________________________
 SÓN FEMENINS:____________________________________________

3. Corregiu les oracions següents.

• Durant una bona temporada va estar alimentant-se de fruits secs.
• Els incisius estan situats en la part anterior de cada mandíbula.
• El psicoànalisi és un mètode d’exploració de l’inconscient amb fins terapèutics.
• En aquest restaurant ens han servit uns tallarins exquisits.
• Les bactèries són uns microorganismes que es desenvolupen en qualsevol medi.
• Van baixar al fons del mar amb una escafandre.
• Els lladres ordiren una estratagema per despistar la policia.
• A les afores de la ciutat hi ha els suburbis.
• Si no fa res les termites destrossaran el bosc.

dijous, 21 d’octubre del 2010

Ortografia


Per aquells que voleu reforçar l'ortografia, us recomane el quadern Ortografia I de l'editorial Tàndem.

Aquest quadern forma part de la Col·lecció "Pràctiques de Llengua", un material que és, alhora, llibre de treball i de consulta. Cada quadern consta de un bloc d'activitats i d'un resum teòric que sintetitza els diferents conceptes treballats, així com les solucions que permeten el treball autònom i l'autocorrecció.

Ortografia I
Autores: Montse Ferrer i Gemma Lluch
Núm. col·lecció: 2
Núm. pàgines: 80
Sinopsi: L'aprenentatge de l'ús de les grafies relacionat amb els altres aspectes de la llengua: ortografia dels temps verbals, dels plurals, de les paraules derivades...

dimecres, 13 d’octubre del 2010

Repassem abans de l'examen


 • Classifica cada parella de paraules segons el tipus de rima: vesprada/estimada, primavera/tendresa, glòria/victòria, música/única, alegria/fantasia, ànima/àguila, enamorat/destrossat, sincer/primer, sorpresa/floreta, tela/terra.
  • Rima consonant: ________________________________________________
  • Rima assonant: _________________________________________________
 • Completa aquestes oracions amb les expressions: abans, avanç o avant.
  • a) Passeu .................., estàvem esperant-vos.
  • b) ................... de setembre ja ens ofereixen l’................... de la moda tardor-hivern.
  • c) Has de fixar-te bé ...................... de contestar.
  • d) Ens han facilitat un ..................... del resultat electoral.
 • Separa en síl·labes aquestes paraules que contenen dígrafs: goril·la, butlletí, carabassa, llenya, ètnic, guitarra, imatge, addicte, despatxar, bresquilla.
 • Completa amb enunciatives, interrogatives, dubitatives, exclamatives, imperatives i desideratives aquestes definicions. Les oracions, segons l’actitud del parlant, poden ser:
  • a) ___________________: pregunten alguna cosa.
  • b) ___________________: expressen un dubte.
  • c) ___________________: expressen ordres o precs.
  • d) ___________________: informen sobre un fet.
  • e) ___________________: expressen sentiments i emocions diverses (alegria, tristesa, sorpresa...).
  • f) ____________________: expressen un desig.
 • Digues de quin tipus són les oracions següents:
  • a) Compra’m arròs!
  • b) He llegit Pànic a Vancouver.
  • c) Potser aprovaré el curs.
  • d) Espere que t’agrade!
  • e) Vindràs a l’excursió?
  • f) No tinc son.
  • g) Amb qui vols parlar?
  • h) Ajuda’m, per favor!
  • i) Que la sort us acompanye!
  • j) Els alumnes d’ESO estudien música.
 • Ordena alfabèticament els grups de paraules següents:
  • a) cavall / egua / conill / pollastre / gos / porc / vaca / ànec / cabra / ovella
  _______________________________________________________
  • b) cama / cendra / ciri / cràter / cridar / caragol / clauer / cullera / covard / club
  _______________________________________________________
 • Defineix el conceptes següents:
 • Auca: ________________________________________________
  Poesia: _______________________________________________
  Teatre: _______________________________________________
  Narrativa: _____________________________________________
 • Defineix els següents conceptes i posa’n exemples.
 • Lexema: __________________________________________
  Prefix: ____________________________________________
  Sufix: _____________________________________________
 • Assenyala quin nivell de llengua s’utilitza en aquestes situacions: culte o col·loquial.
  • Noticiari de ràdio i televisió.
  • Conversa entre els membres d’una família.
  • Comentaris entre amics sobre un partit de bàsquet.
  • Comentaris sobre una lectura durant la classe de llengua.
  • Discurs inaugural d’un alcalde.

dissabte, 2 d’octubre del 2010

B o V ?Podeu fer aquesta activitat d'omplir buits per practicar les normes de la B i la V. I també podeu aventurar-vos amb aquest altre exercici.

Abans, però, recordeu les regles d’ortografia treballades al llibre:

- Pretèrit imperfet -ava.
- Paraules acabades en -u que canvien a v. Exemple: neu > nevar.
- Paraules acabades en -p que canvien a b . Exemple: llop > lloba.

Si en voleu saber més sobre l'ús de la B i la V, podeu llegir Ruaix.