dimarts, 12 d’abril del 2011

L'examen més a prop


1. Subratlla els adverbis i les locucions adverbials de les frases següents i indica de quina classe són:

a) He recorregut el país de dalt a baix.

b) Despús-ahir vaig pujar al Montgó; allí hi ha una panoràmica esplèndida.

c) Potser tindré sort i enguany aprovaré la selectivitat.

d) L’atracador no va cometre el robatori innocentment, sinó premeditadament.

2. Completa les oracions amb la contracció adient o amb preposició i article:

a) Encara no han vingut ___________ cine.

b) Amics ___________ ànima.

c) Sovint, escric cartes ___________ iaios.

d) He deixat la bicicleta ___________ garatge.

e) Viatge ____________ Lluna.

f) Han repartit la publicitat _________ carrers _________ poble.

g) Pugeu ___________ segon pis.

h) L clau ____________ hotel.

i) Un creuer ___________ Mediterrània.

3. Completa aquestes paraules amb x o ix.

e__èrcit

an__ova

e__pulsar

te__it

__úquer

ba__

a__eta

co__í

pe_

4. Classifica aquestes paraules en homògrafes i homòfones.

vens-véns-venç / dit-dit / déu-deu / net-nét / porta-porta / sol-sòl / massa-maça / cara-cara / set-set / cessió-sessió

Homògrafes: ___________________________________________________________

Homòfones: ____________________________________________________________

5. Completa les següents oracions amb:

data o dada

a) Tinc tota la informació necessària en una base de _________ de l’ordinador.

b) El meu germà major i la seua promesa ja han fixat la __________ del casament.

mèdic o metge

c) En l’empresa m’han fet un reconeixement ____________

d) El __________ de guàrdia ha eixit del consultori ___________ a les 7 h.

dimarts, 5 d’abril del 2011

Repassem abans del control de lectura

Les històries estranyes
  • A la història "Tres calaveres", qui és el capità Aleix i què és El Caragol?
  • En "El fantasma sense nom": on van la tia Sofia i Alícia? qui és el senyor Mompó? quins fantasmes habiten al castell?
  • Qui és l'amic invisible?
  • Per què hi ha una història titulada "Habitació 13"? I què vol dir murigante?
  • A què fa referència "Paisatge nocturn"?
  • Quina llegenda popular s'explica a "Sorpresa d'aniversari"?
  • Sabries dir de quin tipus és el narrador del llibre? Extern o intern?
  • Podries descriure breument els personatges principals del llibre?