dissabte, 27 de novembre de 2010

L'examen s'acosta i cal estudiar


1. Encercla els diftongs de les paraules següents i classifica'ls en dos grups segons que siguen creixents o decreixents.


boina, quadre, actriu, esglai, esclau, brou, quota, hereu, ungüent, guardabosc

Paraules amb diftong creixent: _____________________________________________

Paraules amb diftong decreixent: ___________________________________________

2. Accentua, si cal, aquestes paraules i després classifica-les en agudes, planes i esdrúixoles.

metode, anorexia, mi, sud-africa, propia, allo, Italia, reptil, feliçment, comic, arros, monoleg

Agudes: ____________________________
Planes: _____________________________
Esdrúixoles: _________________________

3. Completa aquestes oracions amb les paraules següents: aparell / aparat.

a) Va organitzar una festa molt senzilla, sense luxe ni __________

b) Miquel no s’entén amb els ___________ elèctrics.

c) El meu oncle té problemes en l’__________ circulatori.

d) Irene i Marta volen preparar un dinar amb tot l’__________ possible.

4. Indica en quin grau es troba l’adjectiu en aquestes oracions:


a) Ma mare és la més jove de les seues amigues

b) Miquel és tan ràpid com jo.

c) La meua gata és negra.

d) Irene és divertidíssima.


5. Substitueix les xifres pels determinants cardinals i ordinals corresponents:


a) Fan (4) ___________ excursions a l'any; la (3a) ___________ sempre és més divertida que la (2a) ____________.

b) En (5é) ___________ va suspendre (8) ___________ assignatures, però en la (4a) ___________ avaluació les aprovà totes.

c) La classe de (2n) ___________, sempre que guanyen (2) ___________ medalles, fan el (1r) ___________ i el (3r) ___________ lloc en les classificacions.

6. Escriu conte, comte o compte on pertoque:


a) M’agradava molt el ......................... que sempre m’explicava el meu iaio.

b) Quan vam acabar de sopar al restaurant, vam demanar el .........................

c) El ....................... de Montecristo és el títol d’una novel·la.

7. Classifica els adjectius segons el grau en què estiguen expressats.


problemes grandíssims, explicació clara, avió supersònic, edifici alt, institut molt gran, taula verda, carrer més net que una patena, casa tan alta com un campanar

a) grau positiu: ...........................................................................................................

b) grau comparatiu: ...................................................................................................

c) grau superlatiu: .....................................................................................................

8. Forma l’antònim de les paraules entre parèntesis afegint els prefixos in-, im- il-, des- i anti-.


a) El camí estava ........................... (transitable) a causa de les pluges.

b) Faig servir el microones per a ......................... (congelar) aliments.

c) Andreu pensa que Joan és un home .......................... (madur).

d) Em sembla ...................... (lògica) la resposta que has donat.

e) Pintaré la paret amb un producte .............................. (humitat).
9. Posa accent o dièresi en aquelles paraules que en necessiten.agraim, paisos, gratuita, increible, reull, cafeina, suissa, produia, quasi, ensaimada, llengues, unguent, pasqua, pujariem, egoisme, pingui, questio, continuitat, peuc, atribuiem


10. Escriu guionet quan calga en aquestes paraules compostes.


sudamericà
parasol
setcents
paraxocs
xinoxano
sordmut
vintiset
Vilareal
esclatasangs
furgadents

7 comentaris:

 1. Anònim9:02

  ines 1d
  10. Escriu guionet quan calga en aquestes paraules compostes.


  sud-americà
  para-sol
  set-cents
  para-xocs
  xino-xano
  sord-mut
  vint-i-set
  Vila-real
  esclata-sangs
  furgadents

  ResponElimina
 2. Anònim9:07

  ines
  3. Completa aquestes oracions amb les paraules següents: aparell / aparat.

  a) Va organitzar una festa molt senzilla, sense luxe ni aparat

  b) Miquel no s’entén amb els aparells elèctrics.

  c) El meu oncle té problemes en l’aparell circulatori.

  d) Irene i Marta volen preparar un dinar amb tot l’aparat possible.

  ResponElimina
 3. Anònim9:11

  ines
  6. Escriu conte, comte o compte on pertoque:


  a) M’agradava molt el conte que sempre m’explicava el meu iaio.

  b) Quan vam acabar de sopar al restaurant, vam demanar el compte

  c) El comte de Montecristo és el títol d’una novel·la.

  ResponElimina
 4. Anònim9:15

  ines
  5. Substitueix les xifres pels determinants cardinals i ordinals corresponents:


  a) Fan (4)quatre excursions a l'any; la (3a) tercera sempre és més divertida que la (2a) segona.

  b) En (5é)cinque va suspendre (8)huit assignatures, però en la (4a) quarta avaluació les aprovà totes.

  c) La classe de (2n) segon, sempre que guanyen (2) dos medalles, fan el (1r) primer i el (3r) tercer lloc en les classificacions.

  ResponElimina
 5. Inés, ho has fet molt bé! Només has tingut un error: sord-mut. Estàs segura que aquesta paraula necessita guionet? Revisa les normes d'ús del guionet en les paraules compostes i trobaràs la resposta encertada.

  ResponElimina
 6. Anònim6:11

  Hola, sóc María García de 1er D.

  sud-americà
  para-sol
  set-cents
  para-xocs
  xino-xano
  sordmut
  vint-i-set
  Vila-real
  esclata-sangs
  furgadents

  ResponElimina
 7. Anònim4:17

  1rD daiva
  10. Escriu guionet quan calga en aquestes paraules compostes.


  sud-americà
  para-sol
  set-cents
  para-xocs
  xino-xano
  sord-mut
  vinti-set
  Vila-real
  esclata-sangs
  furga-dents

  ResponElimina